Beste ouders,

Wij kunnen even niet meer doen wat we het liefste doen: met veel liefde, warmte, enthousiasme en humor voor de aan ons toevertrouwde kinderen zorgen.

Dat brengt verdriet en een machteloos gevoel met zich mee.

We moeten dit Corona spook echter zo snel mogelijk verslaan.

De beste wijze hiervoor is om datgene te doen waarvoor de overheid een beroep op ons allen doet: daar waar mogelijk thuis blijven en sociale contacten mijden. Iedereen heeft hiervoor verantwoordelijkheid, het “bedrijf Nederland” is een nu één team en samen kunnen wij dit doorstaan.

De Kangoeroe gaat uit van de ernst van de situatie waardoor deze maatregel door de overheid wordt ingezet. Veiligheid en gezondheid voor de kinderen, maar ook voor onze medewerkers gaat boven alles.

Wij houden ons vooralsnog strikt aan de regel dat beide ouders in een vitale beroepscategorie moeten werken om gebruik te mogen maken van kinderopvang.

Voor iedereen die afhankelijk is van De Kangoeroe is het moeilijk om de opvang anders te organiseren, dus ook voor ouders die er alleen voor staan of helemaal niet in een vitale beroepscategorie vallen.

Het is echter van het grootste belang dat we zoveel mogelijk in “lock down” gaan.

Pedagogisch gezien hebben wij er moeite mee dat er opvang moet worden geboden aan 1 kind, want hij of zij zal zijn vriendjes en vriendinnetjes moeten missen.

Het is en blijft voor iedereen een ongelofelijk moeilijke situatie. Wij doen wat we kunnen en houden u zo veel en snel mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Wij willen u bedanken voor alle lieve e-mails en begrip.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

John en Heleen Flapper

Update 15 maart 2020 18:00

Beste ouders,

De Kangoeroe is vanaf morgen 16 maart t/m 6 april gesloten.

Hiermee geven wij gevolg aan de opdracht van de overheid.

Ouders die een functie bekleden conform de lijst “vitale functies” en de opvang niet elders kunnen regelen, willen wij vragen zich bij ons melden via [email protected]

Wij wensen iedereen veel sterkte om deze moeilijke periode door te komen.

Met vriendelijke groet,

John en Heleen Flapper

Directie

KDV  De Kangoeroe


Oude update:

Betreft: update Coronavirus

Beste ouders,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het coronavirus en onze opvang.

Kinderopvang en scholen hebben een vitale functie voor werkende ouders. Sluiting van deze organisaties heeft volgens het kabinet grote maatschappelijke gevolgen waardoor deze maatregel zolang mogelijk wordt uitgesteld.

Ter voorkoming van verdere verspreiding roept het kabinet op om kinderen die verkouden zijn thuis te houden. Tevens wordt een oproep gedaan aan iedereen in Nederland om bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en sociale contacten te mijden.

Wij willen onze opvang op een verantwoorde wijze blijven aanbieden. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van de aan ons toevertrouwde kinderen en onze medewerkers voorop.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om de richtlijnen van de overheid te volgen. Daarbij zijn onderstaande punten van belang:

  1. Op dit moment weren wij kinderen die griepverschijnselen vertonen en/of verkouden zijn.

Wij vragen u om deze richtlijnen serieus te nemen en verstandig te handelen. Mocht u twijfelen dan vragen wij u om uw kind thuis te houden.

  • Meldingsplicht bij besmetting Corona of vermoeden hiervan.

Voor alle ouders geldt een meldingsplicht bij GGD of huisarts bij een coronabesmetting of vermoeden hiervan bij uw kind, uzelf of andere directe gezinsleden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen in het belang van alle kinderen, ouders en medewerkers vragen wij u vriendelijk doch dringend om dit ook direct bij ons kenbaar te maken.

U kunt dit op elk moment van de dag doen per mail op [email protected]

Sluiting?

  1. De BKR en het vaste gezichten criterium zijn de komende periode van ondergeschikt belang mits de veiligheid van de kinderen niet in het geding komt. Mochten er dusdanig veel PM’ers uitvallen dat wij geen verantwoorde opvang meer kunnen bieden, dan is het mogelijk dat wij, in nauw overleg met de Oudercommissie, besluiten om de vestiging (al dan niet gedeeltelijk) tijdelijk te sluiten.
  • Sluiting van de opvang in opdracht van de overheid is op dit moment nog niet aan de orde, echter dit besluit kan wel op elk moment genomen worden.

Wij zullen u hierover direct informeren mocht dit besluit genomen worden. Tevens krijgt u dan nadere informatie over een mogelijke financiële compensatie indien De Kangoeroe geen opvang kan bieden door overmacht.  

Volg de actuele situatie over de opening van De Kangoeroe in onze speciale blog op onze website (www.kdv-de-kangoeroe.nl).

Tip: voor ouders met vragen over dit onderwerp www.boink.nl (Belangenvereniging Ouders In de Kinderopvang)