Telefoon

055 – 3660400

Email

[email protected]

Adres

Pinksterbloem 36
7322 GV Apeldoorn

Openingstijden

07:00 – 18:00
op maandag t/m vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen

Landelijk Register Kinderopvang

Dagopvang: 157 505 534