Persoonlijk

Mijn naam is Heleen Flapper-Nijland. Ik vorm, samen met John Flapper, de directie van het kinderdagverblijf De Kangoeroe in Oldenzaal.

Zo’n 35 jaar geleden ben ik op vrijwillige basis begonnen in het eerste kinderdagverblijf dat Oldenzaal rijk was. Achteraf gezien een fantastische keuze. Het kinderdagverblijf werd namelijk onderdeel van een grote organisatie. Ik heb hier veel aan te danken, maar ontwikkelde tegelijkertijd mijn eigen visie op kinderopvang. Het was in die tijd mijn droom om een eigen kinderdagverblijf op te zetten.

Op 1 februari 1996 gingen de deuren van De Kangoeroe Oldenzaal open, in een prachtig, nostalgisch parochiehuis. Op 1 december 2002 kwam De Kangoeroe Apeldoorn erbij in een nieuwbouwproject, geheel gericht op kinderopvang. Mijn hobby was en is: de ambiance van de panden, en de inrichting ervan. Zij vormen immers een belangrijk onderdeel van het thuisgevoel dat wij de kinderen bieden.

De kracht van De Kangoeroe is gelegen in de persoonlijke aandacht, zowel voor de kinderen en hun ouders, als voor elkaar. We werken dan ook in teams met vaste medewerkers, om het thuisgevoel te benadrukken. Samen zorgen we met passie en liefde voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Dat doen we met een hecht team waarin we voor elkaar zorgen en elkaar reflectie en feedback geven. Daardoor kan eenieder groeien en zich verder ontplooien. Er is veel inzet, betrokkenheid en humor. We monitoren continu het welbevinden van de kinderen. De lijnen zijn kort, want de directie en vestigingsmanager zijn voortdurend op het kinderdagverblijf aanwezig en bereikbaar.

Tot slot kan ik absoluut zeggen dat ik ongelofelijk trots ben op het team!

Heleen Flapper-Nijland

Visie op ontwikkeling en VVE

De Kangoeroe heeft een uitgesproken mening over ontwikkelingsprogramma’s. Zoals omschreven in het Pedagogisch Beleid (PB) van De Kangoeroe, werken wij niet met een ontwikkelingsprogramma. Er is wel de ambitie dat onze leidsters geschoold zijn, en kennis hebben van VVE (Vroegtijdige Voorschoolse Educatie). De leidsters van de groepen zijn intensief, maar spelenderwijs ontwikkelingsgericht bezig met de kinderen. Dit begint al in de babygroep. Veel buiten spelen, sport (gymmen), spel, en plezier maken horen daarbij. De Kangoeroe biedt daarnaast de kinderen een goede voorbereiding op de basisschool, onder andere door onze 3+ groep.

De emotionele ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind zijn onze belangrijkste uitgangspunten. De aan ons toevertrouwde kinderen zijn immers nog erg jong. Wij vinden het belangrijk dat zij ervaren dat zij zich mogen ontwikkelen in hun eigen tempo en met hun eigen kwaliteiten, zonder dat dit continu gemonitord wordt met observaties en toetsjes vanuit CITO.

Een scherp uurtarief

Het uurtarief van De Kangoeroe bedraagt in 2024 € 9,90. De overheid geeft ouders een tegemoetkoming in de kosten tot € 10,25 per uur. Alles daarboven komt volledig voor rekening van de ouders. Omdat de meeste kinderdagverblijven een (veel) hoger uurtarief berekenen, is de netto kostprijs van De Kangoeroe absoluut scherp te noemen.