Persoonlijk

Mijn naam is Heleen Flapper-Nijland. 35 jaar geleden ben ik op vrijwillige basis begonnen in het 1e kinderdagverblijf dat Oldenzaal rijk was. Een fantastische keuze.

Het kinderdagverblijf werd onderdeel van een grote organisatie. Ik heb hier veel aan te danken, maar ontwikkelde mijn eigen visie op kinderopvang.

Het was mijn droom om een eigen kinderdagverblijf op te zetten. Op 1 februari 1996 gingen de deuren van de Kangoeroe Oldenzaal open. Een prachtig nostalgisch parochiehuis.

Daar kwam De Kangoeroe Apeldoorn op 1-12-2002 bij. Een nieuwbouwproject geheel gericht op kinderopvang.

De ambiance van de panden, en de inrichting hiervan is mijn hobby. En een belangrijk onderdeel van het “thuis” gevoel dat wij kinderen willen bieden.

De grote kracht van De Kangoeroe zijn de teams met vaste medewerkers. Samen zorgen we met passie en liefde voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Dat doen we met een hecht team waarin we voor elkaar zorgen en we elkaar reflectie en feedback geven. Daardoor kan eenieder groeien en zich verder ontplooien. Er is veel inzet, betrokkenheid en humor. We monitoren continu het welbevinden van de kinderen. De lijnen zijn kort want de directie en vestigingsmanager zijn voortdurend op het kinderdagverblijf aanwezig en bereikbaar.

Ik ben ongelofelijk trots op beide teams!

Heleen Flapper-Nijland

Visie op ontwikkeling en VVE

De Kangoeroe heeft een uitgesproken mening over het werken met ontwikkelingsprogramma’s. Zoals omschreven in het Pedagogisch Beleid (PB) van De Kangoeroe werken wij niet met een ontwikkelingsprogramma. Er is wel de ambitie dat onze leidsters geschoold zijn, en kennis hebben van VVE. VVE staat voor: Vroegtijdige Voorschoolse Educatie.

De leidsters van de groepen zijn gedurende de dag intensief maar spelenderwijs ontwikkelingsgericht met de kinderen bezig. Dit begint al in de babygroep. Maar ook veel buiten spelen, sport (gymmen), spel en plezier maken horen daar bij.

De Kangoeroe biedt kinderen een goede voorbereiding op de basisschool, onder andere door onze 3+ groep.

De emotionele ontwikkeling en welbevinden van ieder kind is het belangrijkste uitgangspunt. De aan ons toevertrouwde kinderen zijn nog erg klein. Wij vinden het belangrijk dat zij ervaren dat zij zich mogen ontwikkelen in hun eigen tempo en met hun eigen kwaliteiten zonder dat dit wordt gemonitord met observaties en toetsjes die vanuit de CITO zijn opgezet.

Scherp uurtarief

De kostprijs van De Kangoeroe is voor 2020 is €8 per uur. Wij gaan uit van 10 uur per dag.

(2 dagdelen van ieder 5 uur)

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten tot €8.17 per uur. Alles wat daarboven zit komt volledig voor eigen rekening van ouders.

Omdat veel kinderdagverblijven een veel hoger uurtarief en meer dan 10 uur per dag berekenen is de netto kostprijs van De Kangoeroe absoluut scherp te noemen.

Wij werken niet met onderwijscontracten. Hierbij betalen ouders een nog veel hogere uurprijs waarbij het deel boven de €8.17 niet voor toeslag in aanmerking komt. Ouders zijn dan doorgaans duurder uit, terwijl ze 12 weken kinderopvang missen.

De kangoeroe heeft vrijwel geen overhead en kan daardoor scherp zijn. Door weinig overhead komen de inkomsten direct ten goede van de groepen, waardoor de kwaliteit hoog is.

Ter verduidelijking in de bijlage een tabel.